Farsund menighet


Farsund menighet har tre kirker: Herad, Spind og Frelserens kirke.
Vår felles visjon er: Farsund menighet- en menighet som ser: Kom og se- gå og se!

Under finnes litt historie og informasjon om kirkene våre, og en nærmere beskrivelse av hva vi legger i vår visjon.