Givertjeneste


I Farsund menighet har vi fire ulike givertjenester. Disse er: 

- Trosopplæring - kontonummer: 2801.25.71773
- Ungdomsarbeid - kontonummer: 3070.20.34155
- Diakoni - kontonummer: 2801.22.35889
- Kirketorget/K2 - kontonummer: 3070.10.24636 

Vi er svært takknemlige for alle som velger å støtte arbeidet i menigheten vår. Det er takket være trofaste givere at vi har kunnet videreføre det viktige arbeidet mot barn, unge og voksne i menigheten, fra år til år. Det er også takket være giverne at vi i dag sitter med to flotte bygg, Kirketorget og K2, som er tilholdssted for de aller fleste av menighetens aktiviteter. 

Vil du bli en del av givertjenesten vår? Da er du med å støtter et solid og viktig arbeid. 

Det er enkelt å bli giver. 
Du setter selv opp et fast trekk i din nettbank med ønsket beløp. Din bank er også behjelpelig med å sette dette opp for deg. Vi er takknemlige for alle som ønsker å gi en gave, og beløpets størrelse er helt opp til den enkelte. Det er også mulig å gi enkeltgaver på samme måte som ved faste gaver. 

Alle gaver over 500,- gir rett på skattefradrag. Pr. 2019 kan du få fradrag for opptil 50 000,- i gaver til organisasjoner. I Farsund menighet innberetter vi totalsummen som den enkelte giver har gitt i løpet av året ved inngangen til et nytt år. Deretter sendes det ut årsoppgave til alle givere. 

Givertjenesten i Farsund menighet er anonym. Det er kun admin.leder med ansvaret for innrapporteringen som vet hvem som er giver, og hvor mye den enkelte giver gir.