Kirkevalg 2023


I denne artikkelen kan du lese mer om kirkevalget 2023 i Farsund menighet. 

SLIK STEMMER DU I KIRKEVALGET:

Fra 10. august til 6. september kan du forhåndsstemme digitalt. Klikk HER for å komme direkte til forhåndsstemmingen. Du må logge på med elektronisk ID, for eksempel BankID, Bypass ID eller Commfides.
Er du usikker på fremgangsmåten kan du ta en titt på denne filmen som forklarer i detalj hvordan du går frem for å stemme digitalt: https://vimeo.com/834666969 

Det er anledning til å forhåndsstemme ved fysisk oppmøte på Farsund menighetskontor følgende datoer:

29.08. kl. 10:00-14:00
30.08. kl. 10:00-14:00
31.08. kl. 10:00-14:00
31.08. kl. 15:00-20:00 
05.09. kl. 10:00-14:00
06.09. kl. 10:00-14:00
07.09. kl. 10:00-14:00

Det vil også være mulig å forhåndsstemme før kveldsgudstjenesten i Frelserens kirke den 03.09. Det vil da kunne gjøres på Kirketorget fra kl. 18:00-19:00.

Valgdagen er 11.09.2023. Stemmer til menighetsrådsvalget avgis v/Servicetorget på Farsund rådhus i tidsrommet 10:00-20:00. 

KORT OM KIRKEVALGET:

- Kirkevalget er et demokratisk valg der medlemmer bestemmer og velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene. Ved å bruke din stemme i kirkevalget kan du være med på å forme hvordan Den norske kirke skal være der du bor, i regionen din og over hele landet.
- Det velges representanter til menighetsråd (loakalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
- Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023 

 

Tilbake