Frivillighet


Menighetsarbeid og frivillighet går ofte hånd i hånd. Hos oss har vi en lang og solid tradisjon for frivillig arbeid, og en rekke frivillige som har stilt opp for oss opp igjennom årene. De frivillige medarbeiderne er ryggraden i menighetens arbeid og er en del av nær sagt alle oppgaver som gjennomføres i menigheten. 

I en menighet finnes det oppgaver for alle. Du trenger ikke engasjere deg fast, eller i store oppgaver. Vi ønsker at alle skal kunne delta og bidra med sine evner og styrker. Sammen danner vi et solid fundament i Farsund menighet!