Barn- og unge


Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen i Farsund menighet. Derfor har vi et bredt tilbud for mennesker i alle aldre. Vi ønsker å være en raus og åpen menighet hvor alle skal føle seg ønsket og sett. 

Nedenfor kan du lese mer om de ulike tilbudene vi har for barn og unge:

Velg kalender