Farsund menighetsråd


 

 

 

Sittende menighetsråd for Farsund menighet i perioden 2024-2027

Leder i Farsund menighetsråd:
Arild Dagfinn Tobiassen 
Tlf: 952 19 011 
E-post: tobiasse@online.no
 

Øvrige medlemmer: 

Henning Huseby Jansen (geistlig representant)
Johannes Maubach
Hilde Rullestad
Marit Salvesen 
Anders Numme
Berit Velle Andreassen 
Joyce Nondo 
Randi Lohndal Frestad 
Benth Erik Castberg
Gunnar Fossland 

Marthe Beate Edvardsen (1. vara)
Elin Spinnangr Lundegaard Salvesen (2. vara)
Reidun Akersmyr Syvertsen  (3. vara)
Heidi Katrine Josefine Eilertsen (4. vara)
Thor Ullerø (5. vara)
 

Tilbake