Farsund menighetsråd


Sittende menighetsråd for Farsund menighet i perioden 2020-2024

Leder i Farsund menighetsråd:
Arild Dagfinn Tobiassen 
Tlf: 952 19 011 
E-post: tobiasse@online.no
 

Øvrige medlemmer: 

Henning Huseby Jansen (geistlig representant)
Anders Numme
Oddvar Sunde
Marit Oftebro
Benth Castberg
Randi Lohndal Frestad
Marte Beate Edvardsen
Bjørn Elle
Bodil Margrete Dale
Hans Arne Rogn
Hilde Rullestad
Marit Salvesen
Martha Salvesen
Mildrid Vandsvik Hansen 

Tilbake