Kontaktinformasjon


Farsund menighet

Besøksadresse: Kirkegaten 9, 4550 Farsund 
Fakturaadresse:
Postboks 182, 4553 Farsund 
Telefon:
47 47 33 40
Epost:
 farsund.menighet@farsund.kirken.no

Administrasjonsleder

Renate Reinertsen

47473340

Send epost

Kirketjener

Benjamin Strandberg

Send epost

Musikkmedarbeider

Sigrid Kydland

Send epost

Organist

Wim Treurniet

Send epost

Renholder

Anne Grethe Andreassen

Send epost

Sokneprest

Henning Huseby Jansen

Send epost

Spesialprest

Runar Foss Sjåstad

Send epost

Trosopplærer

Elen Kristin Meberg Seim

95213230

Send epost

Ungdomsarbeider

Margrete Ytterdahl Bjørndal

Send epost