Temakveld med Fern Sunde Sletten


Velkommen til temakveld på Kirketorget, tirsdag 19. april kl. 19:00. Foredragsholder denne kvelden vil være Fern Sunde Sletten. 

Tirsdag 16.april er alle velkommen til ny temakveld på Kirketorget. Denne kvelden får et lokalhistorisk tilsnitt, samtidig som den henger sammen med verdenshistoriske hendelser.

Mangeårig lærer ved Farsund ungdomsskole, Fern Sunde Sletten, skal fortelle og vise bilder fra innsatsen foreldrene hennes gjorde som krigsseilere under 2.verdenskrig. Moren Fern Alberta Sunde (f.Blodgett) var født i Canada og ble gift med Gerner Havig Sunde fra Farsund. Hun seilte som telegrafist og han som skipsfører under hele 2. verdenskrig. Utallige ganger krysset de Atlanteren både i konvoi og alene, om bord i Farsundsbåten «MS Mosdale». Båten fikk tilnavnet «Lykkelige Mosdale», siden den aldri ble torpedert. Sammen med tusenvis av andre norske sjøfolk bidro Fern og Gerner sterkt til at utfallet av 2.verdenskrig ble som det ble.
Fern vil også fortelle fra en markering som ble holdt for noen år siden i Canada, på morens hjemsted. Der står det nå en byste av den heltemodige telegrafisten.

For to år siden fikk plassen mellom Baches bu og Farøybroa her i Farsund navnet «Fern Sundes plass», for å hedre den første kvinnelige telegrafisten på alliert side, som etter krigen altså bosatte seg i Farsund.

I tillegg til Fern sitt foredrag, blir det frisk sang av Farsund Shantykor. Som vanlig blir det også en helt enkel kveldsmat og litt kaffe i pausen. Arrangementet er gratis, og det tas opp kollekt til dekning av utgifter til temakveldene.

Kvelden arrangeres av Farsund menighet i samarbeid med Kulturbokhandelen Norli, som denne kvelden vil selge ei bok fra Vest-Agder Museet med tittelen «Kvinner - Historier om Agder-kvinner». Forsidebildet på boka viser Fern som telegraferer, og inni er det en lengre artikkel om hennes store innsats under krigen.

Vel møtt fra hele distriktet til en spennende kveld!

Tilbake