Oppgaver for frivillige


I vårt arbeid har vi frivillige som gir av sin tid flere ganger i uken, og andre som gir én gang i året. Alle våre frivillige er verdifulle for oss, uavhengig av hvor ofte de deltar i menighetsarbeidet. 

Under har vi listet opp ulike ting som våre frivillige bidrar med. Denne listen er langt fra fullstendig, og det er mange andre større og mindre oppgaver som utføres av frivillige gjennom året. 

- Ordne med blomster til bordene på Kirketorget, og på alteret i kirkene 
- Se over at alle konfirmantkapper er rene og nystrøket i forkant av alle konfirmasjonsgudstjenestene
- Varme pizzaboller til sultne konfirmanter som skal ha konfirmantundervisning 
- Bake kake, boller eller annet til kirkekaffe, basarer, påske/adventsmarked, 17.mai-cafe og lignende arrangementer
- Ordne med små vaktmesteroppgaver; fjerne løv fra takrenner, fikse løse dørhåndtak, skifte lyspærer osv.
- Være en del av trosopplæringsarbeidet som voksenleder ved ulike arrangementer 
- Være medhjelper i søndagsskolen eller kor 
- Donere gevinster til basarer og påske/adventsmarked 
- Være en del av ulike utvalg innen økonomi, trosopplæring, diakoni og ungdomsarbeid 
- Være blant dem som ønsker velkommen i døren ved gudstjenester 
- Være medliturg, kirketjener, klokker eller styre lyd og bilde under gudstjenestene 
- Sørge for at alle dører er låst på kveldstid 
- Feie inngangspartiene for løv og sand 
- Plenklipping og hagearbeid rundt våre lokaler i Farsund, Spind og Herad