Kontaktinformasjon


Farsund menighet

Besøksadresse: Kirkegaten 9, 4550 Farsund 
Fakturaadresse:
Postboks 182, 4553 Farsund 
Telefon:
47 47 33 40
Epost:
 farsund.menighet@farsund.kirken.no

Administrasjonsleder

Renate Reinertsen

47473340

95805690

Send e-post

Barne-, ungdoms og familiemedarbeider

Henriette Ubostad

91137684

Send e-post

Barne-, ungdoms og familiemedarbeider

Henriette Ubostad

91137684

Send e-post

Diakon

Astrid Mattingsdal Nøtland

90507642

Send e-post

Kirketjener

Benjamin Strandberg

93982474

Send e-post

Organist

Wim Treurniet

981 07 639

Send e-post

Renholder

Monica Andreassen

95863528

Send e-post

Sokneprest

Henning Huseby Jansen

97633127

Send e-post

Trosopplærer

Elen Kristin Meberg Seim

+4795213230

Send e-post