Vigselsliturgi


Vigselsliturgien i Den norske kirke gir rom for personlig tilpasning. På nettsiden til Den norske kirke kan du lese litt mer om valgmulighetene som er tilgjengelige. 

Alle brudepar blir kalt inn til en vigselssamtale med presten i forkant av vielsen. Her vi dere gå nærmere inn på hvilke ledd i liturgien som kan tilpasses, for eksempel med valg av egne solister og salmer. 

Klikk HER for å se forslag til ulike salmer som kan benyttes under vielsen.