Konfirmasjonsinfo


I Farsund menighet har vi tidligere hatt konfirmasjon på våren. Fom konfirmantkullet 2021/2022  har menighetsrådet vedtatt å legge konfirmasjonene til høsten.

I 2024 blir konfirmasjonsdatoene slik: 

Spind kirke, søndag 8. september kl. 11:00
Frelserens kirke, lørdag 14. september kl. 11:00 0g 13:00
Herad kirke, søndag 15. september kl. 11:00  

I 2025 blir konfirmasjonsdatoene slik: 

Spind kirke, søndag 14. september kl. 11:00
Frelserens kirke, lørdag 20. september kl. 11:00 og 13:00 
Herad kirke, søndag 21. september kl. 11:00