Praktiske spørsmål


Konfirmasjonstiden i Farsund menighet:

I Farsund menighet har vi konfirmasjon i alle våre tre kirker, Frelserens kirke, Spind kirke og Herad kirke. Konfirmasjonen har vanligvis funnet sted om våren, men fra konfirmantkullet 2021/2022, har menighetsrådet vedtatt at konfirmasjonen flyttes til høsten (september).

I opptakten til et nytt konfirmantår åpner vi for påmelding via våre nettsider. Påmeldingen blir annonsert og invitert til når denne er klar. Vanligvis starter påmeldingen i april/mai, og selve konfirmasjonsopplegget starter i oktober/november.

Hvert år inviteres alle foreldre til et informasjonsmøte i forkant av oppstart. Her vil dere bli presentert for undervisningsopplegget, få anledning til å møte konfirmantlederne og stille spørsmål. 

Undervisningsopplegget i Farsund menighet består av fellesundervisning og hjemmegrupper. Gruppeundervisningen foregår rett etter skoletid, og konfirmantene får en matbit før vi starter. Hjemmgruppene foregår på ettermiddag/kveldstid. I tillegg velger konfirmantene en selvalgt praksisaktivitet.

Vi har vanligvis dratt på konfirmantleir til Knaben, men fra konfirmantåret 2021/2022 drar vi på en større konfirmantleir på sommeren. Antagelig blir dette første uka i skoleferien. 

Konfirmasjonsgudstjenestene faller enten på en lørdag, eller en søndag, ut ifra hvilken kirke det gjelder. Konfirmantene står helt fritt til å velge hvilken kirke de ønsker å konfiremeres i.

Vi tar forbehold om endringer i dato på konfirmasjoner som ligger mer enn ett år frem i tid.