Hvem kan konfirmeres?


Alle kan konfirmeres. Man må være døpt før selve konfirmasjonen

Man kan melde seg på til konfirmasjon og delta i konfirmasjonsopplegget selv om man ikke er døpt, men for å gjennomføre selve konfirmasjonen må man være døpt i forkant. Dette kan enten skje i løpet av konfirmasjonstiden, eller på selve konfirmasjons-dagen. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten. 
Det er ingen forutsetning at konfirmant eller foreldrene må være medlemmer av Den norske kirke for at en person skal kunne konfirmeres. 

Uansett funksjonsevne har du rett til en god konfirmanttid. Dersom du har behov for tilrettelagt undervisning, ta kontakt med trosopplærer eller prest.