Hvem kan konfirmeres?


Alle kan konfirmeres, men det ligger en forutsetning om at man må være døpt i forkant. 

Man kan melde seg på til konfirmasjon og delta i konfirmasjonsopplegget selv om man ikke er døpt, men for å gjennomføre selve konfirmasjonen må man være døpt i forkant. Dette kan enten skje i løpet av konfirmasjonstiden, men også på selve konfirmasjonsdagen. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten.  Religiøst myndighetsalder er 15 år.
Det er heller ingen forutsetning om at foreldrene må være medlemmer av Den norske kirke for at en person skal kunne konfirmeres. 

Uansett funksjonsevne har du rett til en god konfirmanttid. Dersom du har behov for tilrettelagt undervisning, ta kontakt med trosopplærer eller prest.