Hva er konfirmasjon?


Ordet konfirmere betyr å bekrefte, eller å styrke.

I Den norske kirke er konfirmasjonshandlingen en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant 

Konfirmasjonsgudstjenesten er høytidelig. Alle konfirmantene kneler ved alterringen der presten ber for den enkelte. Konfirmasjonen er et sted der det blir understreket at alle mennesker er like verdifulle i Guds øyne.

Bibelen forteller at dåpen er Guds gave til oss. Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet, og at den døpte er en del av kirken. Ordet konfirmere betyr bekrefte eller styrke. Konfirmasjonen forutsetter ingen bekreftelse fra konfirmanten, det er Gud som bekrefter sine løfter slik de ble gitt ved dåpen.