Informasjon til nye konfirmanter 


I Farsund menighet har vi vanligvis hatt konfirmasjon på våren. F.o.m konfirmantkullet 2021/2022  har menighetsrådet vedtatt å legge konfirmasjonene til høsten.

I 2022 blir konfirmasjonsdatoene slik:

Spind kirke søndag 11.september kl 11:00
Frelserens kirke lørdag 17.september kl 11:00 og kl 13:00
Herad kirke søndag 18.september kl 11:00


I 2023 blir konfirmasjonsdatoene slik: 

Spind kirke søndag 10.09.23
Frelserens kirke lørdag 16.09. kl. 11:00 og 13:00
Herad kirke søndag 17:09.23 kl. 11:00

Oversikt over konfirmantopplegget, info om leir, påmeldingsfrister og lignende blir det gitt informasjon om i starten og underveis i konfirmantåret.

Nytt av året er selvvalgte praksisaktiviteter som dere kan velge blant helt i starten av konfirmantåret: 

1. Deltaker på K2Ung.
    Være med på ungdomsklubben K2Ung fredager i oddetallsuker kl 20.00-23.00, på K2. Dette inkluderer å være en del av miljøet
    på klubben. 

2. Deltaker på Ungdomskoret.
    Være med å synge på øvelser og opptredener i Ungdomskoret. Øvelsene er torsdager kl 18.00-19.00, på K2. Dette inkluderer å      være med å synge og  være en del av miljøet i koret. 

3. Medhjelper på trosopplæring.
    Være med som hjelpeleder noen ettermiddager/kvelder/helger i løpet av året. Deltakerne er fra 8.klasse og nedover i alder. 

4. Medhjelper på FRYD eller SIFA.
    Være med som hjelpeleder på øvelser og opptredener med enten småbarnskoret FRYD eller barnekoret SIFA. Dette inkluderer
    å være med å synge og gjøre bevegelser og være en del av miljøet i koret. FRYD øver tirsdager kl 16.45-17.15 på Kirketorget. 
    SIFA øver torsdager kl 17.30-18.45 på Kirketorget. 

5. Kirkevert på gudstjeneste. 
    Være med å ønske folk velkommen med et smil og et "hei", dele ut salmebøker og samle inn kollekt på noen gudstjenester i
    løpet av året. Kanskje du også får være med kirketjeneren en gang eller to og ringe i kirkeklokkene?

6. Være med å lage podcaster og filmsendinger. 
     Være med å produsere en podcast eller film om spennende og aktuelle temaer. Dag og tidspunkt og omfang blir gruppa enig
     med gruppelederne om. 

7. Fordypning studiegruppe.
    Har du lyst til å gå litt dypere i noen temaer knyttet til kristen tro? Da er dette gruppa for deg! Det blir fem samlinger i løpet av
    konfirmantåret. 

Her finner du brosjyre som forteller litt om konfirmantåret