Praktiske forberedelser


Etter at dere har meldt inn en dåp og opplysningene er registrert hos menighetskontoret starter de praktiske forberedelsene. Vi har samlet  litt informasjon i forhold til praktiske spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med dåpen. 

Etter at det er avtalt dåp i kirken tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale dåpssamtale. Noen ganger foretas samtalen på prestekontoret, og noen ganger kommer presten hjem til dere på besøk. I dåpssamtalen snakkes det om hva dåp er og praktiske forberedelser knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Involvering og medvirkning er viktig for oss, og i Farsund menighet synes vi det er hyggelig hvis noen fra dåpsfølget ønsker å delta aktivt i en eller annen form i løpet av gudstjenesten. Dette kan for eksempel være ved at noen bærer inn dåpsvannet i prosesjonen, leser en tekst, deltar med sang eller bidrar på andre måter. Tenk gjerne gjennom dette i forkant av dåpssamtalen. 

Det er lurt å tenke gjennom valg av eventuell dåpskjole, hvem som skal bære og hvem som eventuelt skal ta av dåpslua under gudstjenesten. Noen lurer på om barnet må ha lang, hvit dåpskjole. Dette er det ingen krav om. Farsund menighet har imidlertid en egen dåpskjole som er tilgjengelig for utleie dersom det er ønskelig. Det koster 200,- kroner å leie dåpskjolen og inntektene går til menighetens trosopplæringsarbeid. 

Farsund menighet leier ut lokalene Kirketorget og K2 i forbindelse med ulike selskap og arrangementer, for eksempel dåpsselskap. Les mer om utleie HER.