Påskemåltid på Kirketorget 28. mars


Velkommen til påskemåltid på Kirketorget Skjærtorsdag kl 16.00.


Under måltidet spiser vi en god middag sammen. Arrangementet koster kr 150 pr person, men alle er velkommen selv om man ikke kan betale. Påmelding til Henning på tlf: 97633127 innen tirsdag 26.03.24

Velkommen til påskemåltid på Kirketorget Skjærtorsdag kl 16.00 ⛪

Skjærtorsdag innstiftet Jesus nattverden for disiplene, og den har i 2000 år etterpå blitt feiret i kirker over hele verden.

Innstiftelsen fant sted under feiringen av det jødiske påskemåltidet, som Jesus og disiplene feiret hvert år fordi de var jøder.

Det var dette måltidet israelittene feiret før de ble reddet ut av Egypt, og som jødene feirer hvert år siden, til minne om frigjøringen fra slaveriet og utreisen fra Egypt.

Og det var altså dette måltidet Jesus spiste med disiplene på skjærtorsdag da han feiret nattverd med dem for første gang, før han ble tatt til fange av romerne.

Under måltidet spiser vi en god middag sammen. Arrangementet koster kr 150 pr person, men alle er velkommen selv om man ikke kan betale. Påmelding til Henning på tlf: 97633127 innen tirsdag 26.03.24

Velkommen til et spennende dykk ned i røttene våre!

Tilbake