Pasjonskonsert


PASJONSKONSERT i Frelserens kirke, Langfredag 29. mars 2024  kl. 20:00
Gratis inngang. 

Tradisjonell gratis PASJONSKONSERT 

Frelserens kirke, Farsund

Langfredag 29. mars 2024  kl.20:00

 

 

Også dette året arrangerer jeg den imidlertid tradisjonelle pasjonskonserten på langfredag i Frelserens kirke.

Langfredag er den dagen i kirkeåret der vi minner at Jesus ble dømt til døden på et kors til frelse for oss mennesker.

Disse dramatiske hendelsene er blitt til inspirasjon av mange kunstnere både i billed kunst i form av malerier, film og musikk.

Konserten på langfredag skal inneholde Jesu korsfestelse og oppstandelse fra døden gjennom visning av avsnitt fra den legendariske klassiske stumfilmen «King of kings» fra 1927 av Cecille B. Demille.    Som ‘filmmusikk’ blir utvalgte verk fra 18. til og med 20. århundre fremført «live» på Frelserens kirkes flotte Reil-orgel ved organist Wim Treurniet.

Tilbake