Gudstjenester i jula 2023


Her er en oversikt over alle gudstjenestene i Farsund menighet i løpet av jule- og nyttårstiden. 

Velkommen til gudstjenester i jula:

24.12.23 - Julaften

- Herad kirke kl. 13:00 ⛪ Gudstjeneste v/Lloyd Tryland. Vinnerlaget deltar med sang og julespill. Takkoffer til Mandagsskolen.

- Frelserens kirke kl. 14:30 ⛪ Gudstjeneste v/Henning Huseby Jansen. SIFA fremfører julespillet. Gudstjenesten strømmes 💻📱Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

- Spind kirke kl. 15:00 ⛪ Gudstjeneste v/Leif Gunnar Skiftun. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe.

- Frelserens kirke kl. 16:00 ⛪Gudstjeneste v/Henning Huseby Jansen. Solosang av Jarle Viken 🎶 Gudstjenesten strømmes 💻📱 Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

25.12.23 - 1. juledag

- Frelserens kirke kl. 12:00 ⛪ Høytidsgudstjeneste v/Henning Huseby Jansen. SELA deltar 🎶🎤 Gudstjenesten strømmes 💻📱Takkoffer til NMS.

26.12.23 - 2. juledag

- Spind kirke kl. 11:00 ⛪ Høytidsgudstjeneste v/Runar Foss Sjåstad. Takkoffer til NMS. Kirkekaffe ☕

31.12.23 - Nyttårsaften

- Frelserens kirke kl. 23:15 ⛪ Midnattsmesse v/Henning Huseby Jansen. Takkoffer til diakonien.

Tilbake