Menighetsfest på Kirketorget


Velkommen til menighetsfest på Kirketorget, onsdag 1. november kl. 18:00

Staben ønsker nok en gang å invitere alle som føler tilhørighet til Farsund menighet til stor menighetsfest!

Denne gangen blir det onsdag 1. november kl. 18:00 på Kirketorget. Det blir flott middag, tale v/Svein Arne Theodorsen, underholdning med Kjellemann og bingo/utlodning. 

Meld deg på til Kirkekontoret pr. tlf/SMS: 47 47 33 40 (skriv navn om du sender SMS)

Tilbake