Egyptkveld med Eyvind Skeie


Velkommen til Egyptkveld på Kirketorget, tirsdag 29. mars kl. 19:00. 
Vi får høre Om Eyvind Skeies egnasjement for Egypt gjennom Stefanusalliasen, menighetens misjonsprosjekt og om hans nye barnebok om Stefanusbarna. 

Tirsdag 29. mars kl. 19:00 kommer Eyvind Skeie til Farsund menighet. Anledningen er hans nye barnebok om Hannah som møter Mama Maggie på en av Kairos mange søppelplasser. Arbeidet som Mama Maggie startet blir kalt Stefanusbarna, og er også Farsund menighets misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen. SELA deltar også med sang.

Kollekt til Stefanusalliansen. 

Over mange år har prest og forfatter Eyvind Skeie vært engasjert i Stefanusalliansen sitt arbeid i Egypt. Fokus har vært på Mama Maggies arbeid blant Stefanusbarna, og biskop Thomas sitt arbeid på Anafora. Han kjenner situasjonen og arbeidet som drives i Egypt meget godt, og har tidligere skrevet bok om dem begge. Nå kommer også en bok for barn med fokus på Stefanusbarna.

-Ideen til denne boken har jeg hatt lenge, sier Eyvind Skeie. -Jeg har også diskutert den med Mama Maggie og hennes stab. Fortellingen om Hannah bygger på møtet med noen av dem som arbeider for Stefanusbarna. Det er særlig en ung kvinne jeg tenker på. Når hun leder allsang og andre programmer, har hun en slik fin autoritet og utstråling. Så fikk jeg høre at hun selv hadde vokst opp på «søppelfjellet» Muqattam. Gjennom Mama Maggie hadde hun fått mulighet til en bedre oppvekst og utdannelse.

-Hva betyr det for deg personlig å komme til norske menigheter på denne måten, Eyvind?

-Jeg liker den muntlige formidlingen og spesielt når jeg kan få snakke om noe som virkelig betyr noe. Møtene med den egyptiske kristenheten har vært viktig for meg, både for mine salmetekster og hele min holdning til troen. Når jeg i tillegg får møte engasjerte mennesker og synge salmer kan jeg ikke ønske mer. Velkommen til en kveld med mye inspirasjon og glede!

Dere kan lese mer om Farsund sitt misjonsprosjekt i Egypt her: Egypt: Stefanusbarna og Anastasia/Anafora - Stefanusalliansen

Mer om Stefanusalliansen sitt arbeid kan du lese her: Stefanusalliansen kjemper for trosfriheten og driver misjon der trosfriheten krenkes. - Stefanusalliansen

 

«Dokumentar i fabelform»- en omtale av Eyvind Skeies bok" Mama Maggie og Hannah- en historie fra Egypt". 

Eyvind Skeie og Morten Ravnbø inviterer små og store lesere med på en reise inn i Stefanusbarnas verden i «søppelbyene» i Egypt.

Tekst: Hilde Skaar Vollebæk - Illustrasjoner: Morten Ravnbø

Her deler de noen av sine tanker rundt den ferske boken «Mama Maggie og Hannah – en historie fra Egypt».

 

Eyvind Skeie har hatt ideen til boken lenge og diskutert den med Mama Maggie og hennes stab. Bokens hovedperson er Hannah.

– Fortellingen om Hannah bygger på møtet med noen av dem som arbeider for Stefanusbarna. Det er særlig en ung kvinne jeg tenker på. Når hun leder allsang og andre programmer, har hun en slik fin autoritet og utstråling. Så fikk jeg høre at hun selv hadde vokst opp på «søppelfjellet» Muqattam i Kairo. Gjennom Mama Maggie hadde hun fått mulighet til en bedre oppvekst og utdannelse.

– Hvem er så bokens Hannah?
– Vi møter Hannah på to forskjellige måter. Først møter vi henne som voksen. Hannah kommer til kirken med sine to barn. Der treffer hun Mama Maggie. Dette utløser fortellingen om Hannah som barn. Gjennom denne rammefortellingen får jeg frem et større perspektiv på det Mama Maggie og Stefanusbarna står for. De ser det enkelte barnet i et livsperspektiv. Det gjelder ikke bare å hjelpe i øyeblikket, men å se barnets muligheter og gi det en plattform til å bygge sin voksne tilværelse, sier Eyvind Skeie.

En bok blir til
Boken er blitt til over to år mens reiser eller besøk har vært vanskelig. Skeies første tanke var at bildene måtte fotograferes eller tegnes fra grunnen av.

– Men løsningen ble Morten Ravnbø! Han har en teknikk hvor han skaper et grunnlag ved å forene mange forskjellige fotografier. Så maler han over disse med sin digitale pensel, og får frem et helt spesielt uttrykk, forteller Skeie.

Til vanlig jobber Morten Ravnbø mest med grafisk design, men iblant med illustrasjoner og forsider til fantasy-bøker.

– Det er i den sammenhengen jeg har testet teknikken med å bruke fotounderlag og male i hop det digitalt etterpå. Men et så stort og omfattende illustrasjons-prosjekt som dette, har jeg nok ikke gjort før, sier Ravnbø.

Fabelform
– Hva har du ønsket å formidle gjennom bildene til boken om Mama Maggie?
– Som illustratør forsøker man å formidle innholdet i teksten. Samtidig tilfører man også noe i bildene. Jeg har ønsket å få fram en sandete, eventyrlig, men samtidig realistisk og troverdig skildring. Jeg ville beholde følelsen av «virkelighet», samtidig som jeg ønsket at det skulle se malt og «kunstnerisk» ut. Det er som en dokumentar, i fabelform. Utfordringen har vært å få til en passe balanse mellom foto og maleri. Jeg er ganske fornøyd med utrykket, det er detaljrikt, men likevel oversiktlig, forteller Ravnbø.

«Medfølelse og glede»
– Hvordan kan boken brukes?
– Stikkordene er informasjon og inspirasjon, sier Skeie og fortsetter:
– En fortelling kan vekke noe i oss mennesker, enten vi er barn eller voksne. Fortellingen om Hannah håper jeg kan vekke nysgjerrighet, medfølelse og glede, enten den leses i en barnehage, i en barnegruppe, på søndagsskolen eller hjemme.

– Hva håper du leserne sitter igjen med?
– Jeg håper de kjenner på en varme og at de blir berørt. Det er en fin og gripende historie, men jeg er litt spent på hvordan barn vil oppleve den. Det er jo mer alvor her. Men jeg håper leserne sitter igjen med et ønske og en vilje til å være med og hjelpe andre. Det er utfordrende å tenke: «Er det jeg som skal gå ut og hjelpe?» – slik Maggie gjorde, sier Morten Ravnbø.

Tilbake