Humor på Parken - på Kirketorget


Humor på Parken arrangeres i høst en torsdag i måneden kl. 11:00 på Kirketorget. Datoer for høsten er: 16.september, 21. oktober og 25.november. 

Humor på Parken ble startet i 2014 og ledes av primus motor, Jakob Øyvind Reinertsen. Her er det åpent for alle, gratis adgang og fokus på den hyggelige stunden. Det blir fortalt artige småhistorier, musikalske innslag og et lite lotteri. Noen ganger er det besøk av artister, foredragsholdere, humorister eller andre spennende personligheter. 

Arrangementet starter med salg av vafler, påsmurte rundstykker, kaffe og te.  

Fra starten av ble Humor på parken gjennomført på Parken kaffebar i samarbeid med kafeen. Etter at kafeen ble stengt, overtok diakonen i menigheten ansvaret for det praktiske (mat) sammen med gode frivillige medarbeidere. Under pandemien har Humor på Parken bare vært mulig å gjennomføre en kort periode. Da flyttet vi opp på Kirketorget - der er det mer plass og lettere å holde avstand (ivareta smittevern). Inntil videre legger vi opp til å ha samlingene på Kirketorget. Selv om det ikke er så strenge restriksjoner nå, tror vi flere vil kjenne seg tryggere i et lokale der de kan ha litt "luft rundt seg". 

Ta gjerne med en venn, og besøk oss på Humor på Parken! 

Tilbake