SELA


SELA øver annenhver onsdag på Kirketorget, fra kl. 20:00-21:30. 

SELA er voksenkoret til Farsund mengihet, og medlemmene er fra 20 til 70 år. Felles for alle kormedlemmene er at de liker varierte sjangre og å synge rytmisk musikk. Koret har et sosialt fokus og synger prosjektbasert med minst én hovedkonsert som mål hvert halvår. Konserten er enten bygd rundt en gjesteartist eller et besøkende kor, eller ved at koret selv setter opp en egen konsert med egne solister og musikere. 

SELA har blant annet hatt blues- og gospelmesse, countrymesse, U2-messe, Dylan-messe, Elvis-gospelkonsert, opptredner sammen med Rune Larsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal, Hanne Krogh, Christian Ingebretsen, Jon Lotterud, Reflex, Petter Sandwall og Lars Mörlid for å nevne noen. 

Vi prøver å finne artige prosjekter som er spennende og som har et godt innhold. Høsten 2018 hadde vi en sangkveld med "Norsk på norsk", som var norske sanger av norske artister. Våren 2019 blir det ordentlig gospelkonsert med Angela Primm og Elsa Harris, samt en egen gospelkonsert med egne solister senere på våren. 

SELA arrangerer av og til turer for kormedlemmene. Vi har blant annet vært i Skottland, Bologna, Oslo og Stavanger. 

 

Dirigent er Arne Martinsen
Pianist er Siri Marte Moseid 

Dersom du er nysgjerrig på SELA og ønsker å bli en del av koret vårt, ta gjerne kontakt med dirigent Arne Marthinsen på tlf. 900 46 025 eller på Messenger. Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen! 

Tilbake