Leie av kirke


Farsund menighet har tre kirker: Herad, Spind og Frelserens kirke.

Eksterne leietakere leier primært kirkerommene i forbindelse med konserter. Farsund menighetsråd behandler alle leieforspørsler knyttet til kirkerommet. Gjeldene satser for utleie fastsettes av Farsund kirkelige fellesråd. Ta kontakt med menighetskontoret dersom du ønsker å leie av kirkene i Farsund menighet.