Leie av K2


K2 fungerer som forsamlingslokale for menighetens arrangementer, og huser blant annet ungdomstilbudet K2UNG i tillegg til en rekke andre faste arrangementer. 

Menigheten leier ofte ut K2 til store og små begivenheter, både til private og offentlige instanser. Vi har hatt en rekke ulike konserter, foredrag og selskap i lokalene for å nevne noe. Ta kontakt med menighetskontoret dersom du ønsker å leie K2.