Påmelding til julens gudstjenester


Klikk her for å melde deg på til en, eller flere av julens gudstjenester i Farsund menighet. 

Grunnet nasjonale regler for smittevern kan vi dessverre ikke ha mer enn 50 deltagere på innendørs gudstjenester (100 deltagere v/utendørs gudstjenester) i julen, og vi må derfor benytte oss av påmelding i forkant. Når du benytter påmeldingsskjemaene våre kan du se hvor mange ledige plasser det er tilgjengelig. Når max antall deltagere er nådd vil det ikke være mulig å melde seg på den aktuelle gudstjenesten.

Dersom du får behov for å melde deg av en av gudstjenestene igjen setter vi pris på om det blir gitt beskjed til den som skal være prest den aktuelle dagen, enten ved å sende SMS eller ringe. Dette for at vi da kan ha muligheten til å gi plassen videre til noen andre som ønsker å delta. I oversikten under ser du hvem som er prest på de aktuelle gudstjenestene. 

Henning Huseby Jansen: tlf: 976 33 127 (Farsund)
Runar Foss Sjåstad: tlf: 942 89 904 (Herad)
Hilde Sirnes: tlf: 976 02 531 (Spind)

PÅMELDINGSLENKER:

- 31.12.21 kl. 23.15- Frelserens kirke. Midnattsgudstjeneste v/Runar Foss Sjåstad.
Takkoffer til NMS.

PÅMELDING HER: https://kirketorget.no/Påmeldinger/Påmeldingsskjema?oid=8b074744-a49b-4e4d-a8a4-1fc16d2062cf&fid=b2eb749d-8824-4c3f-9400-84ec9d5e3490

- 02.01.2022 kl. 19:00- Vanse kirke. Kveldsgudstjeneste med aftensang v/Lloyd Tryland- felles med Lista menighet. Takkoffer til diakonien

PÅMELDING HER: https://kirketorget.no/Påmeldinger/Påmeldingsskjema?oid=917407e6-e7c8-4083-bf8c-a09b707a501d&fid=80980350-83d4-4676-af4c-8bd37def9b99 

Tilbake