• Slider
Dette skjer

Aktiviteter for voksne
Kirkeforeningen

har faste samlinger på Kirketorget torsdager kl. 17:00.

Datoer for våren 2018: 8. februar, 15. mars, 12. april, 3. mai.

14. juni blir det tur, mer info blir gitt seinere.

Mannsmøte

Det er fast Mannsmøte samling andre tirsdag i måneden på Kirketorget kl. 19:00.

Våren 2018:

9. januar

13. februar

13. mars

10. april

8. mai

12. juni blir det tur. Nærmere info seinere.

Tirsdagstema

Tirsdagstema på Kirketorget kl. 19:00

Datoer i 2018 kommer seinere.

SELA
Humor på Parken

hver torsdag kl. 12:00 i Parken

Åpent Hus

på Kirketorget tirsdager kl. 11:30 - 13:30

Aktiviteter for voksne