SPIND GRAVPLASS


I Lyngdalsavis fremgår det at hele Lyngdalssletta må sjekkes for DDT. Videre kan en lese at Spind gravplass har fått tilført masse fra dette området. Vi arbeider nå med å få oversikt over situasjonen og arbeidet på gravplassen er derfor satt på vent. Det...

Les mer
 

SPIND GRAVPLASS


I Lyngdalsavis fremgår det at hele Lyngdalssletta må sjekkes for DDT. Videre kan en lese at Spind gravplass har fått tilført masse fra dette området. Vi arbeider nå med å få oversikt over situasjonen og arbeidet på gravplassen er derfor satt på vent. Det...

Les mer

Sommerkonserter i Frelserens kirke


Velkommer til sommerens orgelkonserter i Frelserens kirke. 

Les mer
 

Sommerkonserter i Frelserens kirke


Velkommer til sommerens orgelkonserter i Frelserens kirke. 

Les mer

Spind gravplass, parsell A til H – oppgradering og fremdriftsplan


Alle formelle søknader er nå godkjent og oppstart skjer like over 17.mai. Det er et mål at selve gjennomføringen skal skje så raskt som mulig, slik at denne delen av gravplassen igjen blir tilgjengelig. Festere av graver på berørte parsell, har blitt tils...

Les mer
 

Spind gravplass, parsell A til H – oppgradering og fremdriftsplan


Alle formelle søknader er nå godkjent og oppstart skjer like over 17.mai. Det er et mål at selve gjennomføringen skal skje så raskt som mulig, slik at denne delen av gravplassen igjen blir tilgjengelig. Festere av graver på berørte parsell, har blitt tils...

Les mer

Sommerkonserter i Frelserens kirke

Velkommer til sommerens orgelkonserter i Frelserens kirke. 

Les mer

Sammen som kirke i hele verden

Støtt aksjonen "Sammen som kirke i hele verden" når Farsund menighet deltar i stafett under Farsund maraton!

Les mer

Påmelding til konfirmasjon 2025

Vi har nå åpnet påmeldingen til neste års konfirmantkull. 

Les mer

Temakveld med Fern Sunde Sletten

Velkommen til temakveld på Kirketorget, tirsdag 19. april kl. 19:00. Foredragsholder denne kvelden vil være Fern Sunde Sletten. 

Les mer