Orienteringsmøte


Farsund menighetsråd ønsker å invitere alle interesserte til orienteringsmøte vedrørende ny strategiplan for Farsund menighet. 
Møtet arrangeres på Kirketorget, tirsdag 21.09. kl. 19:00. 

 

 

Farsund menighetsråd ønsker å invitere alle interesserte til orienteringsmøte vedrørende ny strategiplan for Farsund menighet. 
Møtet arrangeres på Kirketorget, tirsdag 21.09. kl. 19:00. 
Strategiplanen kan lastes ned for gjennomlesing ved å klikke: HER 
Merk at endringer kan forekomme i etterkant møtet, basert på innspill og tilbakemeldinger.

Tilbake