Kjære menighet!


Det ble en litt annen start på det nye året enn vi hadde håpet på.

 

Det ble en litt annen start på det nye året enn vi hadde håpet på. Tiltakene som nå er iverksatt av regjeringen innebærer for kirkas del langt på vei full nedstenging de neste to ukene i forhold til fysiske møter - med unntak av begravelser. Kirkekontoret blir stengt for besøkende uten avtale, men kontoret er betjent så det er bare å ringe eller maile. De fleste ansatte har hjemmekontor, men kan nås som vanlig på telefon og mail.

Dette er det som gjelder for Farsund menighet fra 4.jan – 18.jan:

  • Planlagte gudstjenester 10. og 17.januar i Frelserens kirke blir digitale.
  • Gudstjeneste i Herad kirke 10.januar avlyses.
  • Alle andre samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper avlyses til og med 18. januar. Dersom de kan holdes digitalt, kan de likevel gjennomføres.
  • Det kan gjennomføres begravelser, men med maks antall 50 deltakere.
  • Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når det vurderes som nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
  • Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.

Vi vil også oppfordre alle til å ta en telefon eller sende en oppmuntrende melding til en eller flere, som du tror kunne hatt glede av det ❤

En trøst må være at bak skyene er himmelen alltid blå og vi kan ane sprekker i skylaget 😊. Vi må derfor smøre oss med litt tålmodighet til, men vi ser frem til forhåpentligvis «skyfri himmel» om ikke alt for lenge 😊.  

Bare ta kontakt med Anastasia på 38391655 eller Henning på 97633127 om du har spørsmål.

Hilsen

Staben ved Farsund kirkekontor og Farsund menighetsråd v/Arild Tobiassen

Tilbake