CORONA-virus og smitteverntiltak i Farsund menighet


Vi ønsker å følge føre-var-prinsippet, og har etter anbefaling fra kommuneledelsen 11.03.20 valgt å avlyse alle arrangementer og tiltak inntil videre.

 

Vi håper alle kan være med å spre denne informasjonen videre, og oppfordrer til å ta kontakt med menighetskontoret hvis dere har spørsmål.

Angående CORONA-virus og smitteverntiltak i Farsund menighet:
Staben i Farsund menighet holder jevnlig kontakt med kommuneledelsen og kirkelige organer evaluerer fortløpende alle tiltak i menighetens regi i tiden fremover. Den 11.03.20 har vi besluttet å følge føre-var-prinsippet, og har etter anbefaling fra kommuneledelsen valgt å avlyse alle arrangementer og tiltak inntil videre.

Vi håper alle kan være med å spre denne informasjonen videre, og oppfordrer til å ta kontakt med menighetskontoret hvis dere har spørsmål.

 

Tilbake