Kontaktinformasjon


Farsund menighet

Besøksadresse: Kirkegaten 9, 4550 Farsund 
Fakturaadresse:
Postboks 182, 4553 Farsund 
Telefon:
47 47 33 40
Epost:
 farsund.menighet@farsund.kirken.no

Administrasjonsleder

Renate Reinertsen

47473340

Send e-post

Barne-, ungdoms og familiemedarbeider

Henriette Ubostad

Send e-post

Kirketjener

Benjamin Strandberg

Send e-post

Organist

Wim Treurniet

Send e-post

Renholder

Monica Andreassen

Send e-post

Sokneprest

Henning Huseby Jansen

Send e-post