Viktige skjema


For å kunne gjennomføre en vigsel er det noen formelle sider som må være ordnet på forhånd. Det første, og viktigste er at dere har gjennomført en såkalt prøving av ekteskapsvilkår.

Menighetskontoret vil sende alle brudepar en eget dokument med informasjon om hvilke papirer som må ordnes i forkant av vielsen og hvordan man går frem for å ordne dette. Det er brudeparet selv som ordner disse papirene og må sørge for at menighetskontoret får papirene i god tid før vielsen skal finne sted. 

Før vielsen kan finne sted må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 søker dere om prøving av ekteskapsvilkår digitalt. 
Dere logger dere da inn på skatteetaten.no og søker om prøvingsattest. (Lenke til skatteetatens side HER).
Når dere har søkt om prøvingsattest kan også forlovere gå inn på skatteetatens nettside og fylle ut forlovererklæringen elektronisk. Det er lurt å være ute i god tid. Behandlingstiden kan være inntil tre uker.

Dere vil motta ekteskapsprøvingen digitalt, klart for nedlasting. Dette dokumentet må dere selv sørge for at blir levert til menighetskontoret som må ha denne i hende i god tid før vielsen skal finne sted. Det er viktig å merke seg at ekteskapsprøvingen kan ikke være eldre enn 4 måneder den dagen vielsen finner sted. 

Les mer om papirarbeidet knyttet til vielser på Den norske kirkes nettside HER.