Tilrettelagt konfirmasjonstid


I Farsund menighet ønsker vi at alle skal ha en fin opplevelse av konfirmasjontiden, og vi gjør vårt beste for å tilrettelegge og møte konfirmantene på deres premisser. 

Ungdom med spesielle behov på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning har krav på tilrettelegging av konfirmasjonstiden i sin lokale menighet. Vi ønsker at konfirmanten skal ha en god opplevelse av det å være konfirmant, og legger til rette så godt vi kan for at dette skal skje. Det er viktig at foreldre/foresatte og konfirmanten tar kontakt slik at vi kan ta en prat om hvordan vi på best mulig måte kan tilrettelegge både for små og store utfordringer.