Praktiske spørsmål


Konfirmasjonstiden i Farsund menighet:

I Farsund menighet har vi konfirmasjon i alle våre tre kirker, Frelserens kirke, Spind kirke og Herad kirke. Konfirmasjonen finner sted på våren, i april/mai. 

I opptakten til et nytt konfirmantår åpner vi for påmelding via våre nettsider. Påmeldingen blir annonsert og invitert til når denne er klar. Vanligvis starter påmeldingen i mai/juni, og selve konfirmasjonsopplegget starter i august/september. 

Hvert år inviteres alle foreldre til et informasjonsmøte i forkant av oppstart. Her vil dere bli presentert for undervisningsopplegget, få anledning til å møte konfirmantlederne og stille spørsmål. 

Undervisningsopplegget i Farsund menighet består av gruppeundervisning og hjemmegrupper. Gruppeundervisningen foregår rett etter skoletid, og konfirmantene får en matbit før vi starter. 
Hjemmgruppene foregår på ettermiddag/kveldstid. 

Hvert år drar vi på konfirmantleir til Knaben. Dette er som regel i februar/mars. 

Konfirmasjonsgudstjenestene faller enten på en lørdag, eller en søndag, alt ettersom hvor store konfirmantkullene er, og i hvilken kirke det gjelder. Vi tar forbehold om endringer i dato på konfirmasjoner som ligger mer enn ett år frem i tid.