Hvem kan konfirmeres?


Alle kan konfirmeres, men det ligger en forutsetning om at man må være døpt i forkant. 

Man kan melde seg på til konfirmasjon og delta i konfirmasjonsopplegget selv om man ikke er døpt, men for å gjennomføre selve konfirmasjonen må man være døpt i forkant. Dette kan enten skje i løpet av konfirmasjonstiden, men også på selve konfirmasjonsdagen. Dåpen er en forutsetning for å delta i den avsluttende forbønnsgudstjenesten.  Religiøst myndighetsalder er 15 år.
Det er heller ingen forutsetning om at foreldrene må være medlemmer av Den norske kirke for at en person skal kunne konfirmeres. 

Det er mulig å bli konfirmer selv om man er over 15 år. Selv voksne kan konfirmeres, men i forhold til rammer for konfirmasjonstiden i Den norske kirke skal konfirmasjonen normalt gjennomføres det året konfirmanten fyller 15 år, og ikke tidligere. Dersom det er spesielle omstendigheter kan menigheten gjøre unntak. Ta gjerne kontakt med oss og fortell hvorfor dere ønsker konfirmasjon på et annet tidspunkt. Dere kan også lese mer om tilrettelagt konfirmasjonstid HER.