Hva er konfirmasjon?


Ordet konfirmere betyr å bekrefte, eller å styrke.

I Den norske kirke er konfirmasjonshandlingen en forbønnshandling hvor vi ber Gud om å velsigne og styrke hver enkelt konfirmant.

Konfirmasjonsgudstjenesten er en hellig handling. Alle konfirmantene kneler ved alterringen der hver enkelt blir bedt for. Konfirmasjonen er et sted der det blir understreket at alle mennesker er like verdifulle i Guds øyne.

Bibelen forteller at dåpen er Guds gave til oss. Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet, og at den døpte er en del av kirken. Ordet konfirmere betyr "bekrefte" eller "styrke". Konfirmasjonen forutsetter ingen bekreftelse fra konfirmanten, det er Gud som bekrefter sine løfter slik de ble gitt ved dåpen.