Voksen dåp


De fleste av kirkens medlemmer ble døpt som barn, men hvert år er det mange konfirmanter og voksne som velger å la seg bli døpt inn i Den norske kirke. 

Dåp i Den norske kirke er ikke avhengig av alder, men at den som skal døpes ønsker å være en del av den kristne kirke. Dåp av voksne skjer jevnlig i Farsund menighet, og ofte i forbindelse med konfirmasjon. 

For å bli døpt som voksen må du som nevnt ønske å tilhøre den kristne kirke, og du må vite det viktigste om den kristne tro. Du må heller ikke være døpt fra før. Unntaket er hvis du er døpt i et annet kirkesamfunn, enten som barn eller voksen, da trenger du ikke døpes på nytt for å bli medlem av Den norske kirke. (Les mer om innmelding- utmelding av Den norske kirke HER.)

Hvis du ønsker å bli døpt tar du kontakt med oss på menighetskontoret. Da vil du få en samtale med presten og dere vil sammen snakke om veien videre mot en voksendåp. 

En voksendåp krever også faddere, på lik linje som når barn døpes. En fadder en en person som kan være vitne til selve dåpshandlingen. Dersom du ikke selv har noen som kan være fadder, kan menigheten være behjelpelige med å ordne dette.