Bibelleseplan for fastetida


Vi har i løpet av det siste året satt opp plan for å lese flere bøker i Bibelen. Inspirert av boka RIK bibelbruk av Hans Johan Sagrusten, har vi invitert til å lese bibeltekster Regelmessig - I fellesskap - Kontinuerlig. På grunn av covid-situasjonen har vi flere uker lagt opp til å lese sammen hver for oss. Nå i fastetida inviterer vi deg til å bruke litt ekstra tid på Bibel og bønn - med utgangspunkt i søndagens tekster og påskebudskapet.

 

Fastetid i 40 dager før påske er en gammel tradisjon. Fastetida er en unik mulighet! Den kan være en periode der du gir avkall på noe, omprioriterer for å kunne gi mer oppmerksomhet til noe annet - eller en hjelp til å innarbeide gode vaner; det tar nemlig seks uker (ca 40 dager!) å innarbeide en ny vane!

Ei tid for å søke Gud. Ei tid for å bry seg om medmennesker. Ei tid for stillhet - og ei tid for handling. Ei tid for forberedelse - en vandring fram mot påske.

Vi har laget en enkel plan med bibeltekster for hver uke gjennom fastetida, til inspirasjon/refleksjon - og utfordringer knyttet til noen av disse tekstene.

Tekstene er for en stor del valgt ut med utgangspunkt i kirkeårets tekster (noen unntak), samtidig tar vi med oss noe av tanken i Bibelles-opplegget vi har hatt ei stund nå: Vi leser sammenhengende tekster. Denne gangen ikke hele bøker, men kapitler som setter prekentekster og lesetekster inn i en større sammenheng og leder oss fram mot påske.

Det er satt opp sju kapitler for hver uke, pluss en salme som kan følge deg gjennom uka. Ukene går fra onsdag til onsdag – første dag er askeonsdag. Fordel tekstene som du ønsker det. Vi har felles lesetidspunkt onsdager kl 18:30. Passer det for deg – start gjerne på ukas leseplan da. Men anbefaler å ikke ta hele samtidig.

Velkommen til å lese sammen hver for oss gjennom fastetida!

Dato

Inspirasjon og refleksjon

Utfordring

Fra onsdag 17.2.

Les

Jona 1-4

Matteus 11, 12 og 16

 

 

Salme 25

Faste – innvielse og forberedelse

Å endre en vane/innarbeide en ny vane tar seks uker – det tilsvarer fastetida.

 

Ønsker du å få en bedre rytme i bønn og bibellesing, stille tid der du søker Gud? Sett deg mål – begynn å ta steg nå i denne uka!

 

Fra onsdag

24.2.

Les

1.Mosebok 2-4

1.Korinterbrev 8-10

Lukas 7

 

 

 

 

 

 

 

Salme 51

Utfordring

«Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste.»

 

Vi hører ofte «Gjør det som er best for deg» - og det kan være rett noen ganger. Men hva om det å velge noe annet vil være til bedre hjelp og støtte for en annen? Er det noe konkret du kan gjøre denne uka som innebærer å «søke den andres beste» - selv om det kan koste deg å gjøre det? 

 

Fra onsdag 3.3.

Les

Job 1-3

Markus 9

Efeserbrevet 4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salme 46

 

Kamp og smerte

I møte med lidelse, smerte og sykdom kan det reise seg mange spørsmål. Mange «hvorfor». Det er mye vi ikke forstår – «det ondes problem» har ingen klart å svare på. Jobs venner var til hjelp – så lenge de ikke sa noe, så lenge de bare satt der sammen med Job. Når de begynte å komme med sine svar og teorier, gjorde de vondt verre for Job.

 

Er det noen som trenger at du er der for dem denne uka? Ikke med svar – men med omsorg og tilstedeværelse?

 

Jesus har omsorg og medlidenhet – tenk over gjennom uka at Han er nær og bryr seg om deg.

 

 

Fra onsdag 10.3.

Les:

2.Mosebok 12-16

Johannes 3

2.Korinterbrev 5

 

 

 

 

Salme 22

I det skjulte

Nikodemus kom til Jesus om natta, han hadde spørsmål som var viktige for ham, men som han ikke ville at andre skulle høre og kritisere ham for.

 

Hvilke spørsmål har du til Jesus? Hvilke tanker, lengsler og bønner er det godt å få dele med Jesus i det skjulte?

 

Fra onsdag 17.3.

 

 

 

 

Les:

Jesaja 53-56

Matteus 21, 26 og 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salme 33

Bønn

«Mitt hus skal kalles et bønnens hus». Hvis Jesus bor i hjertet vårt og vi kalles tempel (1.Kor.6,19) – betyr da dette noe for vårt liv?

 

Er det noen du kjenner som trenger at du står med dem i bønn i en «livskamp»? Jesus måtte kjempe alene i Getsemane – men ønsket at disiplene våkte med Ham. Er det noe eller noen du har bedt for eller kjempet for på andre måter – men så har «kroppens svakhet» tatt overhånd?

 

Sett opp ei liste over noe/noen du vil be spesielt for gjennom denne uka – og gjerne videre.

 

Fra onsdag 24.3.

Les

Jeaja 57-59

Johannes 13, 15 og 17

Matteus 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salme 100

Fotvask

Sett av tid i bønnestunda di til å være stille. Forestill deg at Jesus vasker dine føtter. Disiplenes føtter var svette og støvete, kanskje såre, etter dagens vandring. Har du fått «skitt og sår» gjennom din vandring i dag? Jesus vil rense, tilgi og stelle med deg.

 

Er det noen som trenger at du «vasker deres føtter» - noen som trenger at du viser tjenersinn og gjør noe for dem denne uka? Kanskje noen som trenger din tilgivelse? Peter syntes det var vanskelig å ta imot vask av Jesus – mange synes det er vanskelig å be om/ta imot hjelp. Er det noe du kan si/gjøre som gjør det lettere for andre å ta imot hjelp?

 

PÅSKE

   

Tilbake