Konfirmantpåmelding for 2020/2021 er igang


Velkommen som konfirmant i Farsund menighet. Konfirmanttida er en mulighet til å lære mer om deg selv, om Gud og om livet.

 

Konfirmantåret starter i august: 

Tirsdag 25. august kl 19:00 blir det informasjonsmøte for foreldre/foresatte. Her vil dere få viktig informasjon om konfirmantåret 2020/2021.

Fredag 28. august kl.17:00-20:00 arrangerer vi Bli-kjent-samling for konfirmantene. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg.

Søndag 6. sept. kl 11:00 inviteres alle konfirmantene til presentasjons-gudstjeneste i Frelserens kirke. Dersom coronatiltakene vi har nå fortsatt gjelder på den tiden, kan det bli endringer.

Egenandel: Det er satt en egenandel for å dekke noen av utgiftene til konfirmantopplegget. Dette gjelder turer/leir, bilde, mat på enkelte samlinger m.m. Egenandelen er på 1550 kr. Dere mottar faktura ved oppstart. Er økonomien en utfordring kan dere ta kontakt med oss, så finner vi en ordning.

Påmelding kan du gjøre her

 

Konfirmasjonsdatoer 2021:

2. mai Spind kirke kl. 11:00

8. mai Frelserens kirke kl 11:00 og 13:00*

9. mai Herad kirke kl 11:00

 

*Av hensyn til kapasitet i kirken kan vi maks ha 15 konfirmanter i en gudstjeneste.

 

Konfirmantåret blir både innholdsrikt og spennende. Her er noe av det du vil få oppleve gjennom året:

Konfirmantweekend

Undervisning og hjemmegrupper

K2Ung og ungdomsarbeidet

Gudstjenester

Besøk utenfra

Flaskeinnsamling

Fasteaksjon

Er du ikke døpt?

Du er velkommen til å være med i konfirmanttiden selv om du ikke er døpt. Hvis du ønsker å konfirmere deg legger vi til rette for dåp. Hvert år blir konfirmanter døpt i Farsund.

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Henning Huseby Jansen, prest: 976 33 127

 

Tilbake