Oversikt over gudstjenester i påsken 2020


Til tross for at alle ordinære gudstjenester er avlyst inntil videre vil det være radiooverførte gudstjenester på Radio Lyngdal og videooverførte gudstjenester på YouTube gjennom hele påsken. I denne artikkelen vil du finne en oversikt over datoer og klokkeslett. 

 

RADIOOVERFØRTE GUDSTJENESTER PÅ RADIO LYNGDAL: 

5. april kl. 11:00: Frelserens kirke - SIFAs påskespill "Har du hørt det?" fra 2017.

Skjærtorsdag 9. april kl. 11:00: Lyngdal kirke - Gudstjeneste v/ Thor Kåre Kalvik

Langfredag 10. april kl. 11:00: Lyngdal kirke - Høytidsgudstjeneste v/ Ruth Miriam Foss

1. påskedag 12. april kl. 11:00: Frelserens kirke - Høytidsgudstjeneste v/ Henning Huseby Jansen 

 

VIDEOOVERFØRTE GUDSTJENESTER VIA YOUTUBE:

5. april kl. 11:00: Lyngdal kirkesenter - Familiegudstjeneste v/Ragnhild LIed

Langfredag 10. april kl. 12:00: Frelserens kirke - Pasjonsgudstjeneste v/Kjell Arve Vidringstad 

Tilbake