Ledig stilling: kirkeverge og menighetssekretær


Vi har for tiden 2 utlyste stillinger i Farsund kirkelige fellesråd: kirkeverge 100% fast stilling, samt menighetssekretær 70% ettårig vikariat. 

 

 

Vi har for tiden 2 utlyste stillinger i Farsund kirkelige fellesråd: 

Én 100% stilling som Kirkeverge. For full utlysningstekst og søknadsportal, venligst benytt følgende lenke:  https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4201428695?link_source_id=0&fbclid=IwAR2WfvzGKM4TQHPFD5Ka2xUT5Xjd2KPghFoAbp3BEv-yAsw42rLWaKUQ9-I

Ved Farsund menighetskontor er det i tidsrommet mai 2020 til mai 2021 ledig ett års vikariat i 70 % stilling som Menighetssekretær. For full utlysningstekst og søknadsportal, venligst benytt følgende lenke: https://8007.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4201495756?link_source_id=0&fbclid=IwAR2fkQ3SjOnW6WwWD_qhGmPnlAcZpz8aCnPkUbNDtJ5fR8NIs_-b5IZyLio

 

Foto: https://snl.no/Farsund / Mathias Charman 

Tilbake