Ledig stilling: trosopplærer i Farsund menighet


Vi har for tiden én ledig stilling som trosopplærer i Farsund menighet. 

 

Det er ledig stilling som trosopplærer i inntil 100 % i Farsund menighet fra 1. januar 2020. Vi søker en selvstendig, kreativ og engasjert person som liker utfordringer.
 
Farsund menighet er en aktiv menighet med et stort frivillig arbeid innen barnearbeid, trosopplæring, ungdomsarbeid, diakoni og musikkliv. Gudstjenestelivet er rikt og variert, og oppslutningen er veldig god. Menighetens visjon er: ”Farsund menighet – en menighet som ser» med underpunktene: ”Vi vil at du skal bli sett. Vi vil at du skal se Jesus. Vi vil at du skal se din plass.” Vi søker en medarbeider som deler vår visjon.
 
Menigheten betjenes av sogneprest 100%, spesialprest 40%, organist 70%, diakon 80%, musikkarbeider 20%, ungdomsarbeider 20%, kirketjener 22% og administrasjonsleder 80% i tillegg til trosopplærer.  Ungdomsarbeider, deler av diakon- og trosopplærer-stillingene lønnes med innsamlede midler i menigheten.
 
Frelserens kirke ligger sentralt i byen og betyr mye for mange. Kirken tar aktivt del i byens kulturaktivitet og samarbeider også med kommunen og andre organisasjoner. I tillegg hører Spind kirke og Herad kirke med til Farsund menighet.
 
Menigheten har gode lokaler og kontorfasiliteter. I tillegg til kirkene har vi et Kirketorg som brukes daglig til ulike aktiviteter. Vi har også et ungdomslokale, K2. Det er godt tilrettelagt for ungdomsaktiviteter og ligger sentralt i bybildet. Parken kaffebar holder også til i K2.
 
Farsund menighet har hatt trosopplærer siden 2011 og har jobbet aktivt for å videreutvikle og starte nye tiltak. Vi søker en trosopplærer som kan ta ansvar for å videreutvikle dette arbeidet og samtidig ha et administrativt ansvar for et helhetlig planarbeid og trosopplæringsaktiviteter. Samarbeid med stab og frivillige blir viktig. I de siste årene har vi hatt en musikkarbeider som driver babysang og kor for de under skolealder og en ungdomsarbeider som driver ungdomsaktiviteten K2Ung. Fra i høst har vi også utvidet diakonistillingen slik at den i større grad kan rettes inn mot ungdomsdiakoni.
 

 Søknadsfrist: 11.11.2019

 Arbeidsgiver:Farsund kirkelige fellesråd

 Sted: Farsund

 Stillingstittel:Trosopplærer

 Heltid / Deltid: Heltid (inntil 100%)

 Ansettelsesform: Fast

 Stillingsprosent: inntil100%

Den som tilsettes må kunne:
  • Lede og videreutvikle menighetens trosopplæring fra 0-18 år i samarbeid med stab og frivillige
  • Identifisere seg med kirkens bekjennelse og formidle kristen tro og verdier med glede og engasjement
  • Trives sammen med barn og ungdommer
  • Samarbeide med barnehager, skoler og andre lag og organisasjoner
  • Delta i gudstjenestelivet, særlig med fokus på barn og unge
  • Rekruttere, utruste, inspirere og veilede frivillige medarbeidere i barnearbeidet
  • Jobbe selvstendig og strukturert
  • Jobbe noe kveld og helger

Vi ønsker kvalifiserte søkere med høyskole- eller universitetsutdanning innen pedagogikk, kristendom, teologi eller liknende. Søkere med annen bakgrunn vil også kunne vurderes. Personlig egnethet vektlegges. Det er ønskelig at den som tilsettes bosetter seg i Farsund kommune. Stillingen er ledig fra 1. januar 2020 og utlyses i inntil 100%.

Det tilbys ordnede arbeidsvilkår, lønn og pensjon i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor (KA). Den som tilsettes, må være medlem av Den norske kirke. Det stilles krav om politiattest.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: Administrasjonsleder, Renate Reinertsen, telefon 958 05 690 eller menighetsrådsleder Sissel A. Marthinsen, mobil 95131316.

KLIKK HER FOR Å KOMME TIL SØKNADSPORTALEN

 
 
 

Tilbake