Farsund menighetsråd


Sittende menighetsråd for Farsund menighet i perioden 2015-2019. 

 

Leder i Farsund menighetsråd:
Sissel Anette Marthinsen 
Tlf: 951 31 316 
E-post: Sissel.Marthinsen@ogrey.no

Nestleder i Farsund mengihetsråd:
Jakob Øyvind Reinertsen 
Tlf: 481 51 773
E-post: jaoreine@icloud.com 

Øvrige medlemmer: 

Henning Huseby Jansen (geistlig representant)
Anders Numme
Oddvar Sunde
Sissi Kydland
Marit Oftebro
Benth Castberg
Randi Lohndal Frestad
Elin Haugland
Eli Øxnevad
Terje Briskelid (1. vara)
Marte Beate Edvardsen (2. vara ) 

Tilbake