Herad kirke


Herad kirke er en langkirke i mur og betong, innviet i oktober 1957, og har ca. 170 sitteplasser. 

Herad kirke på Briseid er bygget i 1957, men sikre kilder sier at det har vært kirkebygg på stedet siden år 1570. Det ble reist en korskirke i tre i 1840, men denne brant i 1948. I følge inskripsjonen på dagens kirkeklokke fra 1949, smeltet den gamle kirkeklokken fra 1655 under brannen i 1948. Det var forholdsvis få ting som ble reddet fra brannen i 1948, men noen elementer ble reddet og er fortsatt i kirken i dag, blant annet: kirkeskipet, alterduken, messehakelen, to lysekroner m.m.

Tilbake