Menighetsrådet 


 Farsund menighetsråd møtes månedlig til menighetsrådsmøte. Her publiser vi i etterkant referat fra møtene:

2020: 
Januar 

2019:
Januar - møtet avlyst 
Februar
Mars
April
Mai 
Juni
August
September
Desember