Lys Våken

Lys Våken

Lysvåken arrangeres i farsund menighet hvert år inn mot 1 søndag i advent. Her inviteres alle årets 6 klassinger til å overnatte i kirken fra lørdag til søndag. . Vi ønsker at alle 6.klassingene her i menigheten skal få være med å feire kirkens nyttår, natt til 1. søndag i advent. Denne feiringen kalles ”LysVåken”. Arrangementet vil foregå i hele Norge og er en del av trosopplæringsreformen i Den Norske Kirke. Lysvåken har blitt arrangert, i Farsund menighet, hvert år siden 2010.

La 11-åringene få oppleve:

En kirke som rommer alle – hele døgnet, hele livet!

La foreldrene få oppleve: 

En kirke som deler tradisjoner og verdier – hele døgnet, hele livet!

La menigheten få oppleve: 

Fellesskap som gir glede og energi – hele døgnet, hele livet!

La omverdenen få oppleve: 

En nyskapende kirke som gir omsorg – hele døgnet, hele livet          !

 


Del denne artikkel på e-post