Farsund Ungdomskor

Farsund Ungdomskor

Farsund Ungdomskor.

Har du lyst til å synge I kor!!

  • Farsund ungdomskor er koret er for ungdommer i alderen 13 til 19 år. Koret har rundt 35 medlemmer.

 

  • Det 
avholdes ukentlige kor og bandøvelser hver onsdag. Bandet øver fra 16.30-17.30 og felles korøvelse er fra 17.30-18.30.  Øvelsene foregår I K2.

 

  • Dirigent Arne Marthinsen har, sammen
med Kjell-Håkon Aalvik, ansvaret for den musikalske gjennomføringen av 
band/korøvelsene. I tillegg er Sigrid Kydland og Ragnhild Bjåstad Berget med som voksenledere.

 

  • Koret synger jevnlig på gudstjenester i Frelserens kirke og er en bærende element i K2Ung sine ungdomsgudstjenester. Koret deltar også på (ungdoms-) arrangement i distriktet.

 


Del denne artikkel på e-post